Zakres  czynności przeglądu i konserwacji gaśnic.

 1. sprawdzenie ogólnego stanu technicznego gaśnicy
 2. sprawdzenie stanu zabezpieczeń gaśnicy (zawleczka, plomba)
 3. sprawdzenie stanu wskazań manometru (jeżeli występuje w danym typie gaśnicy)
 4. sprawdzenie drożności i stanu węża (jeżeli występuje w danym typie gaśnicy)
 5. sprawdzenie czytelności etykiety
 6. sprawdzenie  stan i ilość proszku gaśniczego

Po zakończeniu czynności naklejamy  kontrolkę serwisową  która posiada;    

 • nazwa  zakładu serwisowego
 • nazwisko i imię konserwatora
 • data wykonania przeglądu (miesiąc / rok)
 • data wykonania naprawy (miesiąc / rok)
 • data następnego badania (miesiąc / rok)

2016 Copyright by NeyCom